N'TONI

Twist in Calabria




N'TONI
Testo di V. Mazzà / Musica di C.Salvi

Kìti - kìti - kìti
kìti - kìti - kìti
kìti - kìti – kì
'òn 'mi fari 'u solleticu

Ogni sira ti presenti / cucchi stària di scimmiuni
schizzofrenicu e campiuni / du solleticu.

'òn 'da pozzo cchiu' / 'òn resistu cchiu'

Tu si pàzzu quantu basta
'ndài nu chiovu dintra 'a testa
supra 'a pedi e dìntra ai vini
mi nascìru tanti spini

'òn supportu cchiu' / sta vògghia 'e ridere

N'Toni
comu jocavi 'na vota / tu mi piacivi
quandu 'nta notti pemmìa / u suli accendivi
E ìu vestita d'amuri / sùla 'nto scuro cuttìa
'òn perdia a via.../...èu e ttìa N'Toni

Kìti – kìti – kìti
kìti – kìti – kìti
kìti – kìti – kì
'òn mi fari 'u solleticu

Veni sempri menzannotti
quandu smetti di jocari
poi ti giri pe' dormiri
dintra nàttimu

'on ricordu cchiù / si ssì duci tu

Tu mi dàssi 'ntà nu fòcu / chistu cori 'òn ti dico
mancu l'acqua i 'na funtana / bastarrìa 'u stuta 'a pena

'on supportu cchiù / 'sta vògghia 'e ridere

N'Toni...
comu jocavi 'na vota / tu mi piacivi
quandu 'nta notti pemmìa / u suli accendivi
e io vistita d'amuri / sùla 'nto scùru cuttìa
'òn perdia a via … èu e ttìa N'Toni